top of page
Header hemsida 2.jpg
Wikibox företagslogotyp

Isolerade containers

Vilken typ av isolering du väljer beror på hur och vad containern ska användas till. Ibland är brandsäkerhet, fuktsäkrat  och ljudisolering önskvärt.

Nedan finns isolerade containers sorterat på användningsområde: 

Panel för förrådsisolerad container
Panel för fuktisolerad container
Brandklassad isolering för container
Isolering för ljuddämpning i container
Isolering för brand och fuktisolerad container
Golvislering för container

ISOLERADE CONTAINERS

En isolerad container är en ombyggd sjöcontainer som vanligtvis isoleras i tak, väggar och dörrar. Isolering kan bestå av olika material, vanligast är så kallad frigolit  (EPS).  EPS är en förkortning för Expanderad Polystyren och är en plast som baseras på styren. EPS består av 98% luft och 2% polystyren och tack vare all stillastående luft isolerar materialet mycket bra mot både kyla och värme samt tåler fukt.

 

I vissa fall väljer man att isolerad med stenull när det ställs andra krav på exempelvis brandsäkerhet. 

Ytskiktet utanpå isolermaterialet, dvs det som blir väggarnas ytskikt i containern kan bestå av olika material beroende på vilket användningsområde containern ska fylla. Ytskiktet är oftat vanlig plywood eller tunn plåt. Väggarnas uppbyggnad kan också variera om man vill ha isolerade väggar som har större bärighet för att till exempel skruva upp hyllor eller annan utrustning direkt på väggen utan ytterligare förstärkning.

 

I de fall man väljer att isolera golvet görs detta vanligtvis inne i containern för att undvika köldbryggor från containerns stålkonstruktion. Golvisoleringen består av EPS med en golvyta av behandlad plywood. 

Vad finns det för vanliga användningsområden för en isolerad container? Lättare isolerat förråd, lagerutrymme, byggkontor, teknikstation, maskinutrymme, teknikhus, förvaring av brandfarligt avfall. Behovet av en isolerad container finns inom många branscher; byggindustrin, tillverkande industri, logistik, etc. 

bottom of page