top of page
Wikibox företagslogotyp

Golvisolering till container

Det går att isolera ett containergolv både underifrån och ovanifrån beroende på hur containern ska användas och ställas upp. Nedan alternativ är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att isolera containern inifrån med hjälp av isolering och nytt ytskikt för golvet. 

Golvisolering till container

Golvisolering 10-40ft container

Containergolvet isoleras ovanpå det existerande containergolvet.


Isolering:                       golv isoleras med 20mm EPS.

                                       golvyta i behandlad 15mm plywood 

 

Specifik belastning:      300kg/m² 

 

Passar till:                      10ft/20ft/20ft extra hög/
                                       20ft dubbeldörr/20ft öppningsbar långsida/40ft/
                                       40ft extra hög/40ft dubbeldörr.  

bottom of page