top of page
Header hemsida 2.jpg
Wikibox företagslogotyp

Miljöcontainers

Våra miljöcontainers är försedda med uppsamlingskar/gallergolv för att hantera eventuella läckage och i rejäl sjöcontainerkvalitét. 

Kan isoleras till brand- och fuktklassning. 

Ny 6ft container

Ny 8ft miljöcontainer 

Miljöcontainer i kraftig, korrugerad cortenstål med containerdörrar i en kortsida. Containern är försedd med uppsamlingskar/gallergolv för att hantera eventuellt läckage. 

Tillval: isolerad, elpaket, persondörr, fönster

Utvändiga mått    L: 2440 B: 2200 H: 2260 mm
Invändiga mått     L: 2270 B: 2100 H: 1960 mm
Vikt                        ca 1250 kg
Volym                    ca 9 m3
Uppsamlingskar   ca 450L

Ny 8ft container

Ny 8ft miljöcontainer i förrådskvalitet

Container i lite enklare standard och utförande med
containerdörrar i en kortsida. Containern är försedd med uppsamlingskar/gallergolv på 450 liter för att hantera
eventuellt läckage.

Tillval: isolerad, elpaket, persondörr, fönster

Utvändiga mått    L: 2438 B: 2200  H: 2260 mm
Invändiga mått     L: 2275 B: 2106  H: 1950 mm
Vikt                        ca 930 kg
Volym                    ca 9 m3

Uppsamlingskar   ca 450L

Ny 10ft container

Ny 10ft miljöcontainer 

Miljöcontainer i kraftig, korrugerad cortenstål med containerdörrar i en kortsida. Containern är försedd med uppsamlingskar/gallergolv på 615 liter för att hantera eventuellt läckage. 

Tillval: isolerad, elpaket, persondörr, fönster

Utvändiga mått    L: 2990 B: 2440 H: 2590 mm
Invändiga mått     L: 2830 B: 2340 H: 2270 mm
Vikt                        ca 1550 kg
Volym                    ca 15 m3

Uppsamlingskar   ca 615 L

Ny 10ft container

Ny 10ft miljöcontainer 

Container i lite enklare standard och utförande med
containerdörrar i en kortsida. Containern är försedd med uppsamlingskar/gallergolv på 615 liter för att hantera
eventuellt läckage. 

Tillval: isolerad, elpaket, persondörr, fönster

Utvändiga mått    L: 2991 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 2831 B: 2344 H: 2276 mm
Vikt                        ca 1200 kg
Volym                    ca 15 m3

Uppsamlingskar   ca 615L

20ft miljöcontainer med uppsamlingkar

Ny 20ft miljöcontainer

Miljöcontainer i kraftig, korrugerad cortenstål med containerdörrar i en kortsida. Containern är försedd med uppsamlingskar/gallergolv  på
1 310 liter för att hantera eventuellt läckage.

Tillval: isolerad, elpaket, persondörr, fönster

Utvändiga mått    L: 6058 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 5910 B: 2345 H: 2285 mm
Vikt                        ca 2900 kg
Volym                    ca 31 m3

Uppsamlingskar   ca 1300L 

20ft miljöcontainer med öppningsbar långsida

Ny 20ft miljöcontainer med öppningsbar långsida

Miljöcontainer i kraftig, korrugerad cortenstål med containerdörrar i en kortsida och en öppningsbar långsida. Containern är försedd med uppsamlingskar/gallergolv på 1 330 liter för att hantera ett eventuellt läckage.

 

Tillval: isolerad, elpaket, persondörr, fönster

Utvändiga mått    L: 6058 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 5910 B: 2287 H: 2180 mm
Vikt                        ca 3870 kg
Volym                    ca 29 m3

Uppsamlingskar   ca 1300L

40ft miljöcontainer

Ny 40ft miljöcontainer

Miljöcontainer i kraftig, korrugerad cortenstål med containerdörrar i en kortsida. Containern är försedd med uppsamlingskar/gallergolv på 2 700 liter för att hantera ett
eventuellt läckage. 

Tillval: isolerad, elpaket, persondörr, fönster

Utvändiga mått    L: 12192 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 12040 B: 2345 H: 2285 mm
Vikt                        ca 5300 kg
Volym                    ca 64 m3

Uppsamlingskar   ca 2700L

Förråds-
kvalitet

Förråds-
kvalitet

MILJÖFARLIGT AVFALL I MILJÖCONTAINERS

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö och kan vara frätande, brandfarliga eller giftiga och ska särskiljas från vanlig avfall samt förvaras på ett korrekt sätt. Det kan handla om olika typer av färger, kemikalier, oljor, tryckbehållare, elektronikavfall, asbet/eternit m.m. 

 

I många branscher såsom tillverkning, konstruktion, gruvdrift och transporttjänster krävs dessa ämnen för att kunna driva sin affärsverksamhet och då krävs en korrekt förvaring.

När miljöfarligt avfall förvaras utomhus passar en miljöcontainer eller haz mat container mycket bra. Uttrycket "haz mat" är en förkortning och betyder hazardous material. En miljöcontainer har uppsamlingskar i golvet för eventuellt spill, är brandskyddad, kan stängas och låsas ordentligt. Den kan kompletteras med isolering, elinstallation osv. vid behov. 

Fördelar med en miljöcontainer är; kort "byggtid", fullständigt flyttbar, gjord för utomhusmiljö, finns i olika storlekar och utförande, kostnadseffektiv förvaring samt att miljöcontainern har relativt lång hållbarhet.  

   

bottom of page