top of page
Header hemsida cut size.jpg
Wikibox företagslogotyp

Fuktisolerade containers

Containers som klarar fuktigare förhållande och har en stilren insida som är lätt att torka av.

 

Vita fräscha innerväggar, tak och dörrar som tåler smuts och fukt bra.  

Fuktisolerad container

Ny fuktisolerad 10ft container 

Sjöcontainer isolerad med EPS och plåtklädda ytskikt invändigt

Containern klarar fuktiga förhållanden och har en stilren insida som är lätt att torka av.
 

Finns i två varianter: med eller utan plywoodförstärkning. Plywooden ger mycket bärkraftiga väggar.  
 

Nedan invändiga mått baserat på utan plywood.

Tillval:                    elpaket, fönster, persondörr,
                               golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, containerlås, hänglås

Utvändiga mått    L: 2290 B: 2440 H: 2590 mm
Invändiga mått     L: 2730 B: 2240 H: 2320 mm
Vikt                        cirka 1240 kg
                              (1390 kg med plywood)
Volym                    cirka 14 m3

Fuktisolerad 20 ft container

Ny fuktisolerad 20ft container

Sjöcontainer isolerad med EPS och plåtklädda ytskikt invändigt

Containern klarar fuktiga förhållanden och har en stilren insida som är lätt att torka av.
 

Finns i två varianter: med eller utan plywoodförstärkning. Plywooden ger mycket bärkraftiga väggar.  
 

Nedan invändiga mått baserat på utan plywood.

Tillval:                    elpaket, fönster, persondörr,
                               golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, containerlås, hänglås

Utvändiga mått    L: 6058 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 5810 B: 2245 H: 2285 mm
Vikt                        cirka 2720 kg (2970 kg med plywood)
Volym                    cirka 30 m3

Fuktisolerad extra hög 20ft container

Ny fuktisolerad 20ft container extra hög

Sjöcontainer isolerad med EPS och plåtklädda ytskikt invändigt

Containern klarar fuktiga förhållanden och har en stilren insida som är lätt att torka av.
 

Finns i två varianter: med eller utan plywoodförstärkning. Plywooden ger mycket bärkraftiga väggar.  
 

Nedan invändiga mått baserat på utan plywood.

Tillval:                    elpaket, fönster, persondörr,
                               golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, containerlås, hänglås

Utvändiga mått    L: 6058 B: 2438 H: 2890 mm
Invändiga mått     L: 5810 B: 2245 H: 2590 mm
Vikt                        cirka 3945 kg
                              (4195 kg med plywood)
Volym                    cirka 34 m3

Fuktisolerad container

Ny fuktisolerad 40ft container 

Sjöcontainer isolerad med EPS och plåtklädda ytskikt invändigt

Containern klarar fuktiga förhållanden och har en stilren insida som är lätt att torka av.
 

Finns i två varianter: med eller utan plywoodförstärkning. Plywooden ger mycket bärkraftiga väggar.  
 

Nedan invändiga mått baserat på utan plywood.

Tillval:                    elpaket, fönster, persondörr,
                              golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, containerlås, hänglås

Utvändiga mått    L: 12192 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 11940 B: 2245 H: 2285 mm
Vikt                        cirka 4592kg
                              (5059kg med plywood) 
Volym                    cirka 61 m3

Fuktisolerad container

Ny fuktisolerad 40ft container extra hög

Sjöcontainer isolerad med EPS och plåtklädda ytskikt invändigt

Containern klarar fuktiga förhållanden och har en stilren insida som är lätt att torka av.
 

Finns i två varianter: med eller utan plywoodförstärkning. Plywooden ger mycket bärkraftiga väggar.  
 

Nedan invändiga mått baserat på utan plywood.

Tillval:                    elpaket, fönster, persondörr,
                               golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, containerlås, hänglås

Utvändiga mått    L: 12192 B: 2438 H: 2890 mm
Invändiga mått     L: 11940 B: 2245 H: 2590 mm
Vikt                        cirka 4900 kg
Volym                    cirka 69 m3

ISOLERADE CONTAINERS

En isolerad container är en ombyggd sjöcontainer som vanligtvis isoleras i tak, väggar och dörrar. Isolering kan bestå av olika material, vanligast är så kallad frigolit  (EPS).  EPS är en förkortning för Expanderad Polystyren och är en plast som baseras på styren. EPS består av 98% luft och 2% polystyren och tack vare all stillastående luft isolerar materialet mycket bra mot både kyla och värme samt tåler fukt.

 

I vissa fall väljer man att isolerad med stenull när det ställs andra krav på exempelvis brandsäkerhet. 

Ytskiktet utanpå isolermaterialet, dvs det som blir väggarnas ytskikt i containern kan bestå av olika material beroende på vilket användningsområde containern ska fylla. Ytskiktet är oftat vanlig plywood eller tunn plåt. Väggarnas uppbyggnad kan också variera om man vill ha isolerade väggar som har större bärighet för att till exempel skruva upp hyllor eller annan utrustning direkt på väggen utan ytterligare förstärkning.

 

I de fall man väljer att isolera golvet görs detta vanligtvis inne i containern för att undvika köldbryggor från containerns stålkonstruktion. Golvisoleringen består av EPS med en golvyta av behandlad plywood. 

Vad finns det för vanliga användningsområden för en isolerad container? Lättare isolerat förråd, lagerutrymme, byggkontor, teknikstation, maskinutrymme, teknikhus, förvaring av brandfarligt avfall. Behovet av en isolerad container finns inom många branscher; byggindustrin, tillverkande industri, logistik, etc. 

bottom of page