top of page
Header hemsida cut size.jpg
Wikibox företagslogotyp

Brandisolerade containers

En brandisolerad container är ett lätt, snabbt och relativt lätt sätt att skapa ett utrymme där det ställs krav på brandsäkerheten.  

Brandisolerad container

EI30
EI60

Ny brandisolerad 10ft container 

Sjöcontainer isolerad med mineralull och plåtytskikt invändigt.
Isoleras i brandklass El30/motstå eld i 30 min eller El60/motstå
eld i 60 min. 


Containern kan exempelvis användas för förvaring av brandfarligt avfall eller som teknikutrymme.
 

Finns i två varianter: 50 mm eller 80 mm isolering.
Nedan invändiga mått baserat på 50 mm.

Tillval:                    elpaket, fönster, persondörr, golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, containerlås, hänglås

Utvändiga mått    L: 2290 B: 2440 H: 2590 mm
Invändiga mått     L: 2730 B: 2240 H: 2320 mm
Vikt                        cirka 1375 kg
Volym                    cirka 14 m3

Brandisolerad container

EI30
EI60

Ny brandisolerad 10ft container 

Container i lite enklare standard och utförande isolerad
med mineralull och plåtytskikt invändigt. Isoleras i brandklass El30/motstå eld i 30 min eller El60/motstå 
eld i 60 min. 

Containern kan exempelvis användas för förvaring av brandfarligt avfall eller som teknikutrymme.
 

Finns i två varianter: 50 mm eller 80 mm isolering.
Nedan invändiga mått baseras på 50 mm.  

Tillval:                    elpaket, fönster, persondörr, golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, containerlås, hänglås

Utvändiga mått    L: 2991 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 2731 B: 2244 H: 2316 mm
Vikt                        cirka 1245 kg
Volym                    cirka 14 m3

Brandisolerad 20ft container

EI30
EI60

Ny brandisolerad 20ft container

Sjöcontainer isolerad med mineralull och plåtytskikt invändigt. 
Isoleras i brandklass El30/motstå eld i 30 min eller El60/motstå 

eld i 60 min.  

Containern kan exempelvis användas för förvaring av brandfarligt avfall eller som teknikutrymme.
 

Finns i två varianter: 50 mm eller 80 mm isolering.
Nedan invändiga mått baseras på 50 mm. 

Tillval:                   elpaket, fönster, persondörr, golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, containerlås, hänglås

Utvändiga mått    L: 6058 m B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 5810 B: 2245 H: 2335 mm
Vikt                        cirka 2935 kg
Volym                    cirka 30 m3

Brandisolerad extra hög 20ft container

EI30
EI60

Ny brandisolerad 20ft container extra hög

Sjöcontainer isolerad med mineralull och plåtytskikt invändigt. 
Isoleras i brandklass El30/motstå eld i 30 min eller El60/motstå 

eld i 60 min. 

Containern kan exempelvis användas för förvaring av brandfarligt avfall eller som teknikutrymme.
 

Finns i två varianter: 50 mm eller 80 mm isolering.
Nedan invändiga mått baseras på 50 mm.  

Tillval:                    elpaket, fönster, persondörr, golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, containerlås, hänglås

Utvändiga mått    L: 6058 B: 2438 H: 2890 mm
Invändiga mått     L: 5810 B: 2245 H: 2640 mm
Vikt                        cirka 4110 kg
Volym                    cirka 34 m3

Brandisolerad container

EI30
EI60

Ny brandisolerad 40ft container 

Sjöcontainer isolerad med mineralull och plåtytskikt invändigt. 
Isoleras i brandklass El30/motstå eld i 30 min eller El60/motstå

eld i 60 min. 

Containern kan exempelvis användas för förvaring av brandfarligt avfall eller som teknikutrymme.
 

Finns i två varianter: 50 mm eller 80 mm isolering.
Nedan invändiga mått baseras på 50 mm. 

Tillval:                   elpaket, fönster, persondörr, golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, containerlås, hänglås

Utvändiga mått    L: 12192 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 11940 B: 2245 H: 2335 mm
Vikt                        cirka 5000 kg
Volym                    cirka 62 m3

Brandisolerad container

EI30
EI60

Ny brandisolerad 40ft container extra hög

Sjöcontainer isolerad med mineralull och plåtytskikt invändigt. 
Isoleras i brandklass El30/motstå eld i 30 min eller El60/motstå 

eld i 60 min.  

Containern kan exempelvis användas för förvaring av brandfarligt avfall eller som teknikutrymme.
 

Finns i två varianter: 50 mm eller 80 mm isolering.
Nedan mått baseras på 50 mm. 

Tillval:                    elpaket, fönster, persondörr, golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, containerlås, hänglås

Utvändiga mått    L: 12192 B: 2438 H: 2890 mm
Invändiga mått     L: 11940 B: 2245 H: 2640 mm
Vikt                        cirka 5150 kg
Volym                    cirka 70 m3

Förråds-
kvalitet

ISOLERADE CONTAINERS

En isolerad container är en ombyggd sjöcontainer som vanligtvis isoleras i tak, väggar och dörrar. Isolering kan bestå av olika material, vanligast är så kallad frigolit  (EPS).  EPS är en förkortning för Expanderad Polystyren och är en plast som baseras på styren. EPS består av 98% luft och 2% polystyren och tack vare all stillastående luft isolerar materialet mycket bra mot både kyla och värme samt tåler fukt.

 

I vissa fall väljer man att isolerad med stenull när det ställs andra krav på exempelvis brandsäkerhet. 

Ytskiktet utanpå isolermaterialet, dvs det som blir väggarnas ytskikt i containern kan bestå av olika material beroende på vilket användningsområde containern ska fylla. Ytskiktet är oftat vanlig plywood eller tunn plåt. Väggarnas uppbyggnad kan också variera om man vill ha isolerade väggar som har större bärighet för att till exempel skruva upp hyllor eller annan utrustning direkt på väggen utan ytterligare förstärkning.

 

I de fall man väljer att isolera golvet görs detta vanligtvis inne i containern för att undvika köldbryggor från containerns stålkonstruktion. Golvisoleringen består av EPS med en golvyta av behandlad plywood. 

Vad finns det för vanliga användningsområden för en isolerad container? Lättare isolerat förråd, lagerutrymme, byggkontor, teknikstation, maskinutrymme, teknikhus, förvaring av brandfarligt avfall. Behovet av en isolerad container finns inom många branscher; byggindustrin, tillverkande industri, logistik, etc. 

bottom of page