top of page
Wikibox företagslogotyp

Denna typ av isolerad container är lämplig till förråd och ger dig möjlighet att fästa utrustning och inredning på väggar då de har bärkraftig innervägg i plywood. 

 

Som standard är de isolerade i tak, väggar och dörrar.
Golvet kan isoleras på beställning
.

Förrådsisolerade containers

Ny 6ft container

Ny förrådsisolerad 8ft container

Sjöcontainer isolerad med EPS isolering och plywoodinnervägg.
 

Bra väggar för montering och upphängning av utrustning. 
Används mycket som förrådscontainer och byggcontainer. 

Tillval:                    elpaket, fönster och persondörr
Tillbehör:              låsbommar, hänglås

Utvändiga mått    L: 2440 B: 2200 H: 2260 mm
Invändiga mått     L: 2190 B: 2000 H: 2010 mm
Vikt                        1200 kg
Volym                    8,80 m3

Ny 6ft container

Ny förrådsisolerad 8ft container

Container i lite enklare standard och utförande isolerad
med EPS isolering och plywoodinnervägg
.
 

Bra väggar för montering och upphängning av utrustning. 
Används mycket som förrådscontainer och byggcontainer. 

Tillval: elpaket, fönster, persondörr
Tillbehör: låsbommar, hänglås

Utvändiga mått    L: 2438 B: 2200 H: 2260 mm
Invändiga mått     L: 2195 B: 2006 H: 2000 mm
Vikt                        cirka 900 kg
Volym                    9 m3

Förrådsisolerad container med elpaket

Ny förrådsisolerad 10ft container 

Sjöcontainer isolerad med EPS isolering och plywoodinnervägg.
 

Bra väggar för montering och upphängning av utrustning. 
Används mycket som förrådscontainer och byggcontainer. 

Tillval:                   elpaket, fönster, persondörr,
                              golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, hänglås

Utvändiga mått    L: 2990 B: 2440 H: 2590 mm
Invändiga mått     L: 2750 B: 2240 H: 2320 mm
Vikt                        cirka 1200 kg
Volym                    cirka 14
 m3

Förrådsisolerad 10ft container med elpaket

Ny förrådsisolerad 10ft container 

Container i lite enklare standard och utförande isolerad
med EPS isolering och plywoodinnervägg
.
 

Bra väggar för montering och upphängning av utrustning. 
Används mycket som förrådscontainer och byggcontainer. 

Tillval:                   elpaket, fönster, persondörr,
                              golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, hänglås

Utvändiga mått    L: 2991 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 2751 B: 2244 H: 2326 mm
Vikt                        cirka 1300 kg
Volym                    cirka 14 m3

Förrådsisolerad 20ft container med elpaket

Ny förrådsisolerad 20ft container

Sjöcontainer isolerad med EPS isolering och plywoodinnervägg.
 

Bra väggar för montering och upphängning av utrustning. 
Används mycket som förrådscontainer och byggcontainer. 

Tillval:                   elpaket, fönster, persondörr,
                              golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, hänglås

Utvändiga mått    L: 6058 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 5830 B: 2245 H: 2335 mm
Vikt                        cirka 2725 kg
Volym                    cirka 30 m3

Förrådsisolerad extra hög 20ft container inredd med däckshyllor

Ny förrådsisolerad 20ft container extra hög

Sjöcontainer isolerad med EPS isolering och plywoodinnervägg.
 

Bra väggar för montering och upphängning av utrustning. 
Används mycket som förrådscontainer och byggcontainer. 

Tillval:                   elpaket, fönster, persondörr,
                              golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, hänglås

Utvändiga mått    L: 6058 B: 2438 H: 2890 mm
Invändiga mått     L: 5830 B: 2245 H: 2640 mm
Vikt                        cirka 4000 kg
Volym                    cirka 34 m3

Förrådsisolerad 20ft container med öppningsbar långsida

Ny förrådsisolerad 20ft container öppningsbar långsida

Sjöcontainer isolerad med EPS isolering och plywoodinnervägg.
 

Bra väggar för montering och upphängning av utrustning. 
Används mycket som förrådscontainer och byggcontainer. 

Tillval:                   elpaket, fönster, persondörr,
                              golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, hänglås

Utvändiga mått    L: 6058 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 5830 B: 2207 H: 2230 mm
Vikt                        cirka 3660 kg
Volym                    cirka 28 m3

Väntar på riktigt bild

Ny förrådsisolerad 20ft container dubbla dörrar

Sjöcontainer isolerad med EPS isolering och plywoodinnervägg.
 

Bra väggar för montering och upphängning av utrustning. 
Används mycket som förrådscontainer och byggcontainer. 

Tillval:                   elpaket, fönster, person, dörr,
                              golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, hänglås

Utvändiga mått    L: 6058 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 5830 B: 2245 H: 2335 mm
Vikt                        cirka 2725 kg
Volym                    cirka 30 m3

Förrådsisolerad 40ft container invändigt

Ny förrådsisolerad 40ft container 

Sjöcontainer isolerad med EPS isolering och plywoodinnervägg.
 

Bra väggar för montering och upphängning av utrustning. 
Används mycket som förrådscontainer och byggcontainer. 

Tillval:                   elpaket, fönster, persondörr,
                              golvisolering
Tillbehör:              låsbommar, hänglås

Utvändiga mått    L: 12192 B: 2438 H: 2591 mm
Invändiga mått     L: 11960 B: 2245 H: 2335 mm
Vikt                        cirka 4605 kg
Volym                    cirka 62 m3

Förrådsisolerad extra hög 40ft container med elpaket

Ny förrådsisolerad 40ft container extra hög

Sjöcontainer isolerad med EPS isolering och plywoodinnervägg.
 

Bra väggar för montering och upphängning av utrustning. 
Används mycket som förrådscontainer och byggcontainer. 

Tillval:                   elpaket, fönster, persondörr,
                              golvisolering
Tillbehör:             låsbommar, hänglås

Utvändiga mått    L: 12192 B: 2438 H: 2890 mm
Invändiga mått     L: 11960 B: 2245 H: 2640 mm
Vikt                        cirka 5000 kg
Volym                    cirka 70 m3

Förråds-
kvalitet

Förråds-
kvalitet

ISOLERADE CONTAINERS

En isolerad container är en ombyggd sjöcontainer som vanligtvis isoleras i tak, väggar och dörrar. Isolering kan bestå av olika material, vanligast är så kallad frigolit  (EPS).  EPS är en förkortning för Expanderad Polystyren och är en plast som baseras på styren. EPS består av 98% luft och 2% polystyren och tack vare all stillastående luft isolerar materialet mycket bra mot både kyla och värme samt tåler fukt.

 

I vissa fall väljer man att isolerad med stenull när det ställs andra krav på exempelvis brandsäkerhet. 

Ytskiktet utanpå isolermaterialet, dvs det som blir väggarnas ytskikt i containern kan bestå av olika material beroende på vilket användningsområde containern ska fylla. Ytskiktet är oftat vanlig plywood eller tunn plåt. Väggarnas uppbyggnad kan också variera om man vill ha isolerade väggar som har större bärighet för att till exempel skruva upp hyllor eller annan utrustning direkt på väggen utan ytterligare förstärkning.

 

I de fall man väljer att isolera golvet görs detta vanligtvis inne i containern för att undvika köldbryggor från containerns stålkonstruktion. Golvisoleringen består av EPS med en golvyta av behandlad plywood. 

Vad finns det för vanliga användningsområden för en isolerad container? Lättare isolerat förråd, lagerutrymme, byggkontor, teknikstation, maskinutrymme, teknikhus, förvaring av brandfarligt avfall. Behovet av en isolerad container finns inom många branscher; byggindustrin, tillverkande industri, logistik, etc. 

bottom of page