top of page
Container med brandklassad isolering

Tillval till din container:
Isolerad med brandklass

För containerförråd där man vill uppnå brandklassning. Finns två varianter EI30/30min och EI60/60min.  

 

Containern isoleras i tak, vägg och dörrar utan att någon genomföring eller åverkan görs i containerns yttervägg.

Finns isolersats för golv vid behov av ytterligare isolering. 

Utseende kan variera något. 

BRAND-KLASSAD

Generell fakta 

Uppbyggnad vägg/tak           

0,5 mm målad stålplåt 25μm, vit färg RAL9010 

50 eller 80 mm minerallull isolering 130kg/m3

0,5 mm stålplåt 25μm, vit färg RAL9010   

Uppbyggnad dörr                   

0,5 mm målad stålplåt, vit färg RAL9010

50 mm mineralull isolering

0,5 mm målad stålplåt, vit färg RAL9010

U-värde:                                   
0,64 w/
m²K

Brandegenskaper :                 
A2-s1, d0 (EI30) eller A2-s1, d0 (EI60)

Specifik belastning:               
60kg/m²

Monteringsprofiler:                 
Stålplåt Z225, lackerad med polyesterskikt 25μm

Korrosionsklass RC3, t=0,6 mm

                                                 
 

Övrigt:                                      -

bottom of page