top of page

Vanliga containerfärger

Här hittar du de vanligaste containerfärgerna för din referens. De kan skilja hur de ser ut i din skärm och hur de ser ut i verkligheten på en container.
 

Vi har även möjlighet att måla din container i exempelvis din företagsfärg. 

bottom of page