top of page
Header hemsida 2.jpg
Wikibox företagslogotyp

Finansieringsalternativ

Wikibox har flexibla köp- och hyresalternativ som överensstämmer med dina förutsättningar och containerbehov. Därför erbjuder vi både köp, hyr, hyrköp och leaseköp. Valet är ditt...

KÖP DIN CONTAINER
När du köper en container gäller våra allmänna försäljningsvillkor.
Våra betalningsvillkor styrs av hur er kreditvärdighet ser ut i förhållande till storlek på köpesumma.
Betalningstid kan vara från förskottsbetalning till 30 dagar. 

HYR ELLER HYRKÖP DIN CONTAINER
Ni kan välja att hyra er container på hur lång tid ni vill.
Denna hyra fakturerar vi i förskott 3 månader i stöten.
Lämnas container tillbaka innan betald hyrestid är slut återbetalar vi överskjutande hyra till er. 

Är ni osäker på hyrestidens längd kan det vara bra att lägga in en utköpsklausul i hyresavtalet.
Denna variant kallar vi hyrköp.

Utköpsklausulen ger er rätt att när som helst köpa loss containern under hyresperioden.
Ni får då dra av 50% av inbetald hyra ni betalt under de första 6 månaderna och därefter 25% av inbetald hyra ni betalar från månad 7 och framåt.

 

Maximalt kan man dra av ner till 50% av containerns pris som bestämts i hyrköpsavtalet.

Ni har också alternativet att inte köpa loss containern och då lämnar ni tillbaka den i samband med att hyresavtalet sägs upp. Kom ihåg att säga upp hyresavtalet i tid, uppsägningstid är 30 dagar. 

Populärt 
med
Hyrköp

LEASEKÖP DIN CONTAINER

Vårt leasingköp är egentligen upplagt på samma sätt som när du leaseköper en bil eller annan utrustning:
 

  • Du får en månadskostnad fördelat på 12 - 60 månader. 
    En typisk månadskostnad ligger ungefär på 1 500kr till 2 500kr ex moms
    och styrs delvis av räntan och köpesumman.  

  • Därefter en restskuld som betalas efter leasingperioden, som brukar vara på 10% av containerns förutbestämda pris.

bottom of page