top of page
Byggfläkt och elcentral i container

Tillval till din container:
Elinstallation 

Installationen görs oftast i isolerade containers och består av elcentral, värmefläkt och takarmatur.  

Intag sker antingen genom ett hål i containerväggen där elkabel dras till centralen eller med eluttag på utsidan av containern.

 

Utseende kan variera något. 

Generell fakta 

Elintag                           16A intag

Elcentral 16A                1 st. 16 trefasuttag

                                       3 st. 230V uttag

                                       Automatsäkringar 

                                       Jordfelsbrytare

Uppvärmning               Väggmonterad värmefläkt 2kW                         

                                       

Belysning:                     LED-armaturer i taket.
                                      1st armatur i 8ft/10ft

                                      2st armaturer i 20ft, 3 st armaturer i 40ft                 
 

Övrigt:                           -

bottom of page